Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt

Artikel 2

De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald

Artikel 3

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd  te worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 4

Ieder jaar kan er per 1 januari een tariefsverhoging plaats vinden. Deze wordt uiterlijk 1 maand van te voren aangekondigd.

Artikel 5

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoeding en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.  Het eventueel uitblijven Van de vergoeding heeft nimmer een opschortende werking op de betalingsplicht van de cliënt.